Enkät till vårdnadshavare

Är du vårdnadshavare eller delar föräldraskap med en vårdnadshavare till särskilt begåvade barn eller ungdomar? Då behöver jag dina svar i en enkät. Enkätsvaren är tänkta att användas i den kommande boken om Pedagogiskt ABC som en ungefärlig bild över… Läs mer ›

Senaste inläggen