Månad: februari 2018

Om boken i tidningen Origo

Tidningen Origo recenserar boken Särskilt begåvde elever – pedagogens utmaning och möjlighet under rubriken Tre sätt att utmana de särbegåvade. Origo är en tidning för lärare i matemaik, teknik och naturvetenskaplig ämnen, och ges ut av Lärarförbundet.