Senaste inlägg – sida 2

 • Ny bok om förskolebarn

  Den 6 augusti 2018 kommer en ny bok ut, den här gången om särskilt begåvade/särbegåvade förskolebarn. Boken ”Särskilt begåvade barn – förskolans utmaning och möjlighet” bygger på forskning om barns kognitiva utveckling och särbegåvade barns specifika kännetecken. Den bjuder också… Läs mer ›

 • Skolministeriet om särbegåvade elever

  Radioprogrammet Skolministeriet: UR handlade i september 2017 om särbegåvade elever. I programmet berättar Lucas 11 år och Alex 10 år hur det är att vara särbegåvad. Medan Alex tidigt blev upptäckt och fått anpassningar i skolan, har Lucas fått kämpa… Läs mer ›

 • Brainchild & Brainchild Pro 2017 – om särskild begåvning

  Varje år arrangeras evenemanget Brainchild på Tekniska Museet i ett samarbete med Filurum Sverige  och Mensa GCP (Gifted Children Program). Brainchild skapades ursprungligen som ett event för särskilt begåvade barn och deras anhöriga, men utökades 2016 till en föreläsningsdag även för skolverksamma, kallad Brainchild Pro. Här… Läs mer ›

 • Om särbegåvade elever i DN

  Dagens Nyheters Insidan publicerade den 22 augusti 2017 en intervju med Mona Liljedahl, som handlar om särbegåvade elever och vad de behöver i skolan. Läs artikeln här: Särbegåvade barn behöver stimulans för att må bra – så kan läraren göra.  … Läs mer ›

 • Tidaholms kommun ökar kunskapen om särskilt begåvade elever

  På inbjudan av Folkhälsorådet och det centrala resursteamet i Tidaholm, bjöds samtlig pedagogisk personal på föreläsningar måndagen den 5 mars 2018 om särskilt begåvade barn och elever.             Tidningen Västgöta Bladet rapporterar att boken Särskilt… Läs mer ›

 • Om boken i tidningen Origo

  Tidningen Origo recenserar boken Särskilt begåvde elever – pedagogens utmaning och möjlighet under rubriken Tre sätt att utmana de särbegåvade. Origo är en tidning för lärare i matemaik, teknik och naturvetenskaplig ämnen, och ges ut av Lärarförbundet.

 • Skolinspektionen granskar stöd till högpresterande elever

  Skolvärlden skriver om att Skolinspektionen under våren ska granska gymnasieskolors stöd till högpresterande elever. Även om högpresterande elever inte är helt och hållet samma som särbegåvade/särskilt begåvade elever, så är det ett viktigt första steg. Inte minst är det ett revolutionerande… Läs mer ›

 • Barnaministeriet UR – om särbegåvade elever

  Barnaministeriet dokumentär: UR om de särbegåvade tvillingarna Erik och Gustav, som vantrivdes i svenska skolan och nu är pedagogiska flyktingar. Första gången Barnaministeriet berättade om tvillingarna var de tio år gamla och hade svårt att få rätt undervisning, trots uppflytt fyra… Läs mer ›

 • Brainchild om Twice Exceptional – 2e

  Varje år arrangeras evenemanget Brainchild på Tekniska Museet i ett samarbete med Filurum Sverige  och Mensa GCP (Gifted Children Program). Brainchild skapades ursprungligen som ett event för särskilt begåvade barn och deras anhöriga, men utökades 2016 till en föreläsningsdag även för skolverksamma, kallad Brainchild Pro. Ett… Läs mer ›

 • Föreläsningar 2018

  2018 Hösttermin 24 september Föreläsning: Särskilt begåvade elever – med rätt att lära sig! Målgrupp: Lärare, elevhälsa, skolledare Arrangör: Kompetenstjänst Plats: Malmö   29 oktober Föreläsning: Särskild begåvning – en särskild utmaning Målgrupp: Förskolan, grundskolan, elevhälsa, skolledare Arrangör: Huddinge kommun (Huddinge visar) Plats: Huddinge… Läs mer ›